AKADEMİK KADRO
İDARİ KADRO

 

Armen Saruhanyan

Müdür

Nesrin Erdem

Müdür Baş Yardımcısı
 
 
BRANŞ ÖĞRETMENİ

Lerna Özdemir Sarıyanidi

Almanca Öğretmeni

Rafi Kalk

Beden Eğitimi Öğretmeni

Julia Sağıryan Ohannesyan

Bilgisayar Öğretmeni

Dikris Taşkıran

Biyoloji Öğretmeni

Ceylan Yıldız

Edebiyat Öğretmeni

Tatya Maraşlıyan

Ermenice Öğretmeni

Talin Suzan Avcı

Ermenice Öğretmeni

Arsen Karanfiloğlu

Felsefe Öğretmeni

Serkan Kıyıcı

Fizik Öğretmeni

Osman Kılıçer

Fizik Öğretmeni

Nilüfer Küçükyıldız

İngilizce Öğretmeni

Narod Yanıkoğlu

İngilizce Öğretmenliği

Nayat Arslan

Kimya Öğretmeni

Artun Kalaycı

Kimya Öğretmeni

Ayşe Dilara Günaydın

Matematik Öğretmeni

Ferah Deniz

Matematik Öğretmeni

Vartuhi Aslin Cancik

Matematik Öğretmeni

Serda Kebabcı

Müzik Öğretmeni

Nayat Artun

Rehberlik

Sayat Uşaklıgil

Resim Öğretmeni

Gamze Odabaşı

Tarih Öğretmeni

Muzaffer Gelibolu

Türk Dili ve Edebiyatı