KULÜPLERİMİZ

Kültür ve Edebiyat Kulübünün amacı; okul gazetesinin ve çeşitli temalar etrafında panoların hazırlanması, derslerde verilen ürünlerin sergilenmesi, önemli gün ve haftalar için hazırlık yapılması, şiir dinletilerinin düzenlenmesi, şair ve yazarların öteki öğrencilerle buluşturulması gibi etkinliklerde öğrencilerin işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamaktır. Ayrıca kulüp tarafından yeni yıl kutlama programı, okul tanıtım programı ve önemli gün ve haftalarda sahnelenecek çeşitli oyun ve piyesler hazırlanır. Bu doğrultuda okuma çalışmaları ve provalar yapılır. Bütün bunlar ışığında kulübün genel amacı; öğrencilere derslerde de kazandırılmaya çalışılan edebiyat okuryazarlığının gündelik hayattaki ürünlerini toplamak ve bunun yanı sıra öğrencilere birlikte çalışabilme, iş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak olarak özetlenebilir.

İngilizce zümresi olarak yabancı dil kulübünde yıl içerisinde çeşitli okullar tarafından düzenlenen Scrabble turnuvalarına katılıp okulumuzu temsil etmek öncelikli amaçtır. Scrabble oynunu ile öğrencilerimizin hem kelime hazinesini zenginleştirmek hem de stratejik düşünme yeteneklerini geliştirmek planlanmaktadır.

Resim Kulübünün amacı; resme yeteneği olan öğrencilere çizim ve boya tekniklerini gösterip çizimlerini geliştirmek, hedefi güzel sanatlar üniversitesi (grafik ,resim ,moda tasarım ,heykel ,seramik , sahne tasarımı vb...) olan ögrencileri sınav doğrultusunda çalıştırmak ve yön göstermektir. Ayrıca “Sanat Tarihi” anlatımı ve sergi gezileri gibi kültürel faaliyetlerde bulunup öğrencilerin sanata karşı ilgilerini arttırmaktır.

Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübünün öncelikli amacı; öğrencilerde bilime, fenne ve teknolojiye olan merakı arttırmak, sorgulama ve düşünme becerilerini geliştirmektir. Ayrıca öğrencilerin doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, onları proje ve buluşlar yapmaları doğrultusunda teşvik etmek de kulüp çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutar.

Akıl Oyunları Kulübünün amacı; öğrencilere bulmaca çözdürüp akıl oyunları oynatarak öğrencilerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme- mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlamaktır. Ayrıca kulüp çalışmaları ileriyi görme, sabır, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirmeye uygun ortamlar hazırlar.

Müzik Kulübünün amacı, öğrencilerin var olan müzikal birikimlerini kültürel ve sosyal anlamda geliştirmektir. Bu doğrultuda yapılan koro çalışmaları ve çeşitli çalgılarla yapılan bireysel performanslarla öğrencilerin müzik yapma becerileri de desteklenmekte ve özel günler için dinletiler hazırlanmaktadır.

Felsefe ve psikoloji bilimini gündelik hayatın sorunlarını çözmede bir rehber olarak kullanma ve insan düşüncesinin tarihsel gelişimini kavratmak kulübün temel amacıdır

Fotoğrafçılık Kulübünde bakmak ve görmek arasındaki farkın kavranmasını sağlayarak; canlı ve cansız varlıkların da farklı gözle algılanabilirliğini ve var olan her güzelliğin öğrenciler tarafından keşfedilmesi amaçlanmaktadır.

Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübünün amacı; turizmin dünyada ve ülkemizdeki önemini vurgulayıp turistik değeri olan doğal ve tarihi unsurları öğrencilere tanıtmaktır. Öğrencilerle birlikte çeşitli gezi organizasyonları düzenlenerek ülkemizin doğal güzelliklerini keşfetmek amaçlanmaktadır.

Sivil Savunma Kulübü; karşılaşılabilecek doğal afet, saldırı ve toplumsal panik yaratabilecek başka olaylara karşı daima hazırlıklı olmak, çeşitli senaryolara göre plan yapmak, kişileri belirli görevlere atayarak acil durumlarda paniğin sebep olabileceği kayıp ve kazaları en aza indirerek söz konusu olayları atlatmayı amaçlar. Kulüpte bu gibi durumlar için temel eğitimler verilir, planlama yapılır ve kayıt altına alınır.